Lịch sử phát triển

  • Tháng 4 năm 1992, sau khi tái lập tỉnh Ninh Bình, Công ty giống cây trồng Ninh Bình được tách ra từ công ty Giống cây trồng Hà Nam Ninh.
  • Tháng 8 năm 1993, sáp nhập Công ty dịch vụ nông nghiệp huyện Gia Viễn  trực thuộc Công ty Giống cây trồng Ninh Bình và đổi tên thành Công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.
  • Tháng 5 năm 1996, sáp nhập Trại giống màu Khánh An thuộc công ty dâu tằm tơ Yên Khánh trực thuộc Công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.
  • Tháng 7 năm 1997, sáp nhập Trại giống lợn trực thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về trực thuộc Công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.
  • Tháng 3 năm 2004, theo Quyết định số 475/QĐ-UB ngày 08/03/2004 của Chủ tịch tỉnh Ninh Bình về việc cổ phần hóa Công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình. Công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần giống cây trồng con nuôi Ninh Bình, vốn nhà nước sở hữu 51%.
  • Tháng 3 năm 2008, Tổng công ty đầu tư vốn Nhà nước thoái toàn bộ cho các nhà đầu tư.
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Công ty cổ phần giống cây trồng con nuôi Ninh Bình nâng vốn điều lệ từ 3,5 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.198.007