Thủ tướng Campuchia tăng cường nỗ lực phát triển ngành lúa gạo

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa ra lời kêu gọi khu vực tư nhân và...

0961.198.007