Cơ sở vật chất

1. Nhà máy chế biến Hạt Giống Nhà máy chế biến hạt giống đi vào...

Thành tích nổi bật

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty đã vinh dự nhận được...

Đơn vị trực thuộc

Hiện nay Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh...

Lịch sử phát triển

Tháng 4 năm 1992, sau khi tái lập tỉnh Ninh Bình, Công ty giống cây...

Về công ty

Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình là...

0961.198.007