Project Size | Quy mô: 181,76ha

Investor | Chủ đầu tư: Công ty CP V’Star Ngoài Hoa

Implement project | Thực hiện: VnScity/VIDP

— Suối Hoa, Hòa Bình —