• Đầu tư 02 dây chuyền sản xuất, mỗi dây chuyền công suất 5 triệu tấn xi măng/năm, tổng công suất 2 dây chuyền là 10 triệu tấn xi măng/năm.
  • Sản phẩm của dự án: Clinker và các loại xi măng gồm: xi măng OPC, xi măng PCB và các loại xi măng khác.

— Yên Thủy, Hòa Bình—