Ngô nếp AIQ99

Giống ngô nếp AIQ99 do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học...

Xem chi tiết...

Ngô nếp AIQ88

Ngô nếp AIQ88 do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ...

Xem chi tiết...

Ngô AIQ1266

Ngô AIQ1266 do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ...

Xem chi tiết...

Ngô lai VN595

Ngô lai VN595 do Viện nghiên cứu Ngô Việt Nam lai tạo và chọn lọc. Giống...

Xem chi tiết...

Ngô lai AIQ1268

Ngô lai AIQ1268 do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công...

Xem chi tiết...