Khoai tây giống Marabel

Hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trồng khoai tây.

Xem chi tiết...

Khoai tây Atlantic

Hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trồng khoai tây.

Xem chi tiết...