Khoai lang Hoàng Long

Hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trồng khoai lang.

Xem chi tiết...

Khoai lang Nhật

Hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trồng khoai lang.

Xem chi tiết...

Khoai lang tím AIQ

Hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trồng khoai lang.

Xem chi tiết...